open/close

Miljø

Miljø er de naturlige omgivelsene som kan påvirkes av menneskelige aktiviteter.

Vårt engasjement

Økonomisk vekst og transport henger naturlig nok sammen.

Globaliseringen har vært drevet frem på bakgrunn av økt handel, og virksomhetenes konkurranseevne er i høy grad avhengig av effektive og pålitelige transporter.

Transport er derfor en nødvendighet i det industrialiserende samfunn og en nødvendighet for å opprettholde den nåværende levestandarden samt en forutsetning for vekst og velstand på hele kloden. Denne utviklingen påvirker imidlertid miljøet i en negativ retning og utgjør dermed en viktig utfordring for transportbransjen.

Som en av de største og ledende aktører av transport- og logistikkytelser, føler DSV seg forpliktet til å påta seg sin del av ansvaret for å redusere transportbransjens miljøbelastning.

DSV er en speditør- og logistikkvirksomhet og bruker nesten utelukkende underleverandører til den fysiske transporten av våre kunders gods.

DSV har innen miljøområdet vedtatt retningslinjer som blandt annet berører våre transport- og logistikksystemer, overholdelse av lovkrav og utvelgelse av leverandører.