open/close

Road Avgangs- og ankomsttider Sommer 2014

Avgangs-ankomsttider sommer 2014

 

Når det gjelder innlandsforsendelser vil det i uke 28+29+30+31+32, være noe begrenset kapasitet på distribusjon til sluttkunde på enkelte destinasjoner. Dette gjelder hele landet.

All linjefremføring vil gå som normalt, men med tilpasset kapasitet.