open/close

Status Linjeproblemer

Linjeproblemene har oppstått i forbindelse med et steinras som har skjedd på fjellet.

Det er et omfattende arbeid som må til for å få det til å fungere igjen.

Telenor melder ikke om når de forventer å være ferdig med arbeidet.