open/close

Forsinkelser til og fra Vestlandet

Store nedbørsmengder har ført til stenging av både veier og jernbane til og fra Vestlandet. Dette medfører at det vil bli forsinkelser på fremføringen til og fra Bergen de neste dagene.
 
Jernbanen ble stengt kl 17 tirsdag ettermiddag, dette medfører at gods til Bergen tirsdag ikke vil bli utlevert Bergen før tidligst Torsdag 30/10.
 
Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder