open/close

Forsinkelser til Bergen

På grunn av togstans på fjellet er gods til Bergen forsinket.

Dette betyr at dagens distribusjon i Bergen vil bli vesentlig rammet.

Gods til nærområdene vil bli prioritert.

Ta kontakt med din kontaktperson hos DSV for mer informasjon.

Vi beklager ulempene dette vil medføre.