open/close

Tyskland øker antall veier som berøres av MAUT

Fra og med 1. juli 2015 utvides veinettet i Tyskland som berøres av veiskatt, MAUT.

Den tyske regjeringen har besluttet å inkludere 2 200 km av det tyske veinettet inn i de strekningene som er avgiftsbelagte.

Det totale antallet kilometer som er berørt av MAUT økes fra ca 28 200 km til ca 30 400 km.

For å kompensere for den økte kostnaden på transporter til/fra Tyskland må vi derfor justere vår MAUT rate med 8% fra 1. juli.

Utvidelse gjelder bare de såkalte "Bundesstrassen". Transittrafikken vil ikke bli påvirket.

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson hos DSV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

More roads in Germany affected by MAUT

 

From July 1, 2015 the road network in Germany affected by the road tax MAUT will be extended. The German government has decided to include further 2,200 kilometres of the German road network to taxable routes. The total number of MAUT-taxed kilometres will rise from present approx. 28,200 kilometres to approx. 30,400 kilometres spread over the German road network. Due to this, we have to adjust our MAUT-tariff with +8 % from July 1 to compensate for the increased costs for transports to/from Germany. The rise only affects the so called “Bundesstrassen”, and will have no effect on the transit traffic.

 

If you have any questions, please contact your ordinary contact person at DSV.