open/close

Forsinkelser grunnet ekstrem nedbør

Jernbaneverket melder at Sørlandsbanen fortsatt er stengt. Dette skaper forsinkelser til og fra vår terminal i Stavanger.

Jernbaneverket melder i dag at Bergensbanen også er stengt. Hendelsen på Bergensbanen, har også sperret RV7 mellom Ørgenvika og Gulsvik.

 

Dette vil skape forsinkelser til og fra Vestlandet, men vi vil så langt det lar seg gjøre sette biler opp som alternativ til bane.

 

Våre avdelinger gjør det de kan for å levere godset i tide, men forsinkelser kan oppstå. Vi beklager de ulempene dette medfører.