open/close

Gratis White paper om Forhandling av logistikkontrakter

Få gratis eksperthjelp om hvordan man best mulig forhandler om detaljer i en logistikkontrakt

Har din logistikkleverandør samme oppfatning som deg når det gjelder “lagerhold”? Det beste er at alle punkter er presise i sin utforming uansett hvilken type kontrakt du skal signere. Er det bare for lagring av varer eller inkluderer det lossing og lasting – dette vil ha en innvirkning på prisen du skal betale.

Hva hvis du ikke betaler en faktura – når kan leverandøren konfiskere godset og selge det videre?

Last ned vårt White paper for å se ni spesifikke områder i en kontrakt som begge forhandlingspartene må vie ekstra oppmerksomhet, spesielt hvis man skal ha gleden av et langt og fruktbart samarbeid. Du kan laste ned dokumentet her:

LAST NED VÅRT WHITE PAPER OM FORHANDLING AV LOGISTIKKONTRAKTER