open/close

Forsinkelser grunnet uværet Synne

Grunnet kraftig storm i helgen er flere veier stengt pga. oversvømmelse, og deler av E39 er stengt mellom Stavanger og Kristiansand.

Vi vil selvsagt gjøre vårt ytterste for å sikre fremføring av godset i tide, men dette vil medføre mange forsinkelser i distribusjon og innhentinger de neste dagene, spesielt i Rogaland og deler av Agder.

Følgelig vil dette også få konsekvenser for godstrafikken mellom Stavanger og Oslo.