open/close

Snøvær

På grunn av stort snøfall de siste dagene, forventes eventuelle trafikale problemer i visse regionale områder. Dårlig framkommelighet kan hindre våre biler med innhenting og utkjøring av gods.

Vi gjør vårt ytterste for å nå ut til våre kunder, men eventuelle forsinkelser kan oppstå.

Ta kontakt med ditt lokale DSV kontor for ytterlig informasjon.