open/close

DSV Road søker selvstendige bileiere

Vi søker enbilseiere for lokaldistribusjon i Østfold, Drammen, Akershus, Oslo og nedre deler av Buskerud.

Arbeidsoppgaver, ønskede kvalifikasjoner og egenskaper samt kontaktinformasjon finnes i vedlagte dokument.

DSV Road - selvstendige bileiere Juni 2016