open/close

DSV Road søker selvstendige bileiere

Vi søker enbilseiere for lokaldistribusjon i Østfold, Drammen, Akershus, Oslo og nedre deler av Buskerud

Arbeidsoppgaver, ønskede kvalifikasjoner og egenskaper samt
kontaktinformasjon finnes i vedlagte dokument.

DSV Road søker selvstendige bileiere August 2016