open/close

Nye ruter og kortere transittid på jernbane transporten mellom Kina og Europa

En kombinasjon av høye ambisjoner for fremtidens jernbanetransport og større investeringer skal skape nye ruter og gi dobbelt så mange avganger med kortere transittid mellom Kina og Europa.

Jernbanetransport Kina Europa

Ambisjonene er høye hos jernbaneoperatørene. I 2020 skal totalt 5.000 tog kjøre fra Kina til Europa, noe som tilsvarer en fordobling av den nåværende kapasiteten på 2.500 tog, som har kjøretillatelse i 2017. På bakgrunn av dette vil jernbanenettet utvides med nye tjenester og ruter på strekningen mellom Kina og Europa.

Tine Jørgensen, som er produktmanager på jernbanetransport hos DSV, i Danmark ønsker en fordoblingen av togavganger velkommen: "Denne planlagte kapasitetsøkningen er gode nyheter og betyr at vi kan tilby en enda større fleksibilitet. Det blir også enklere for våre kunder å booke sendinger tettere opp mot avgangstiden, noe som vil gi en merkbar smidighet i forsyningskjeden", forteller Tine og fortsetter: "Allerede fra 1. september ser vi første skritt på veien til flere avganger da den viktige ruten fra Zhengzhou til Hamburg endres fra 5 til 8 avganger i uken."

Nye og direkte ruter

I Europa er det fokus på at togene ikke bare skal gå til Hamburg eller Duisburg. I løpet av de neste par årene er det planlagt åpning av nye faste direkteruter inn til Spania, England, Frankrike samt de skandinaviske landene Sverige, Norge og Danmark.

I Kina blir det på samme måte investert i en utvidelse av jernbanenettet. Den nyeste er den allerede innviede direkteruten fra Shilong i Sør-Kina inn til Hamburg. Denne forbindelsen gjør det mulig å sende bonded containere fra Yantian- og Shenzhenområdet. Fra 2018 vil det bli direkteruter fra Nanjing, Dalian og Tianjin.

Jernbaneekspert, Tine Jørgensen, legger spesielt merke til den kommende direkteruten fra Tianjin: "Denne ruten er veldig interessant. I det nordlige området av Kina er det mye stålindustri og transittiden med sjøtransport fra nordområdene i Kina er lang. Med en direkterute fra Tianjin til Europa får vi en vesentlig kortere transittid og oppnår samtidig vesentlig lavere transportomkostninger da de tunge containerne ikke belaster jernbanenettet med lange kjørestrekninger inne i Kina."

Utvider porten inn og ut av Europa

På nåværende tidspunkt utvides jernbaneterminalen i Malaszewicze i Polen. Malaszewicze er første stopp i Europa og stedet hvor containerne skifter tog, til de som har sporbredden vi har her i Europa. Denne utvidelsen, som forventes ferdigstilt i slutten av oktober 2017, er avgjørende for den fremtidige håndteringen av flere tog slik at det ikke oppstår flaskehalser ved ankomst og avgang, til og fra Europa.

På grunn av denne utvidelsen i Malaszewicze forventes det at transporttiden øker på rundt 2-3 dager inntil den nye og større jernbaneterminalen står klar.