open/close

Snøvær skaper problemer i trafikken i Sør-Europa

Forsinkelser forventes på gods til og fra Italia og Spania

Vintertillegg

Snøværet i Sør-Europa skaper store utfordringer.

 

I Spania har flere veier blitt stengt rundt grenseovergangene ved Baskerland og Catalonia, slik at godstrafikken står mer eller mindre stille.

  

I Italia har det blitt innført kjøreforbud for biler på over 7,5 tonn i mellom- og sør-Italia. Dette medfører forsinkelser på lasting og lossing i disse områdene. 

   

Ved spørsmål om transporter til og fra disse områdene, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos DSV.