open/close

Streik i Finland

Fare for streik mandag 29. januar.
Streik fredag 2. februar

Streik Finland

Det er fare for streik på havnene i Turku, Naantali, Rauma, Kokkola og Oulu på mandag 29. februar. Streiken inkluderer kransjåførene og ansatte ved havnene. Det forhandles fortsatt, men hvis streiken inntreffer vil det berøre trafikkene til og fra Sverige, Norge, Danmark samt deler av UK og Irland.

2. februar blir det streik

Det forventes at all eksport og import via finske havner blir berørt samt veitransporter og arbeid på terminaler og bensinstasjoner i hele Finland.

Havneområdene vil holdes stengt fra 06:00 den 2. februar til 06:00 den 3. februar.
Dette vil innebære at ingen løstraller blir lastet eller losset og alle fergeavganger blir innstilt.
Resultatet blir forsinkede ledetider i uke 6.

Hvis du har spørsmål, vennligst henvend deg til din kontaktperson hos DSV.