open/close

Sjåførmangel i USA

DSV Road i USA gir en oppdatering

Sjåførmangel i USA

Ifølge Driver Solutions er lastebilsjåfør en av de mest populære jobbene i 29 stater, og sysselsetter over 3,5 millioner sjåfører.

En av de største utfordringene i den amerikanske lastebilsjåfør-industrien i dag er mangelen på sjåfører. Det ble anslått at innen utgangen av 2017 ville den amerikanske lastebilsjåfør-industrien ha 50.000 færre sjåfører enn det er behov for. Hvis dette anslaget er korrekt kan det føre til redusert kapasitet for frakt innen alle markeder.

FleetOwner nevnte i sin publikasjon at ATA anslår denne mangelen på lastebilsjåfører til 35.000, og med ytterligere 240.000 lastebilsjåfører innen 2023 hvis man skal klare å holde følge med veksten.

Flere store utfordringer kan komme i kjølevannet av mangelen på lastebilsjåfører, som for eksempel regelverk, demografi og sosialt.

Regelverk

Electronical Logging Device (ELD) trådte i kraft i desember 2017, og vil redusere kjørekapasiteten. Kjøre- og hviletid for lastebilsjåførene vil bli standardisert og sporbart, og vil derfor eliminere manipulering av papirlogger. Estimater fra ELD viser at kapasiteten vil reduseres med 3-5%.

Demografi

Som i alle næringer blir også transportørenes sjåfører eldre. Dagens sjåfører er aldrende og det ser ikke ut som det er yngre sjåfører på vei inn i bransjen.
Ifølge ATA, er gjennomsnittsalderen for lastebilsjåfører i USA 49 år. Dette tallet forventes å øke etterhvert som de unge menneskene velger andre karrierevalg enn det på veien.

Sosialt

Livsstil: Som ny i bransjen får man som sjåfør gjerne tildelt ruter som går over store områder og lengre tidsperioder, vanligvis en uke eller to. Så dette er ikke bare en karriere, men en livsstil som ikke går overens med alles ønsker og behov. Etterhvert kan sjåfører som ønsker det flyttes over til varige avtaler som innebærer regional eller lokal kjøring

                                  sier ATAs analyse om sjåførmangel, 2017

I DSV Road i USA jobber vi tett med våre transportører. Et av våre mål er å være en god kunde for våre transportører. Vi jobber med å behandle utbetalinger så raskt som mulig, og å unngå forsinkelser av utbetalinger. Vi har en åpen dialog om transportørkostnader, og hvilke ruter og markeder som fungerer best for den enkelte transportør. Vi ønsker å sikre at vi har kapasitet til å tilby våre kunder konkurransedyktige priser

                                  sier Mark Shook, DSV Road Manager.

DSV i Norge kan hjelpe deg når det gjelder transport til, fra og i USA. Vennligst henvend deg til din kontaktperson hos DSV.