open/close

I hele juni vil Qingdao Havn i Kina stoppe transport av farlig gods

Dette kan få innvirkning på den normale transporten

Qingdao Havn i Kina stopper transport av farlig gods i hele juni.

I løpet av juni måned vil den 18. SCO Summit bli avholdt i Qingdao. Dette vil bety at Qingdao Havn i Kina vil stoppe transport av farlig gods til/fra havnen i hele juni.

For containerskip vil ikke ordinær last bli påvirket, bare last med farlig gods (unntatt fareklasse 8 og 9) vil ikke kunne passere.

Det bør nevnes at Qingdao Havn i sin helhet ikke vil bli stengt under arrangementet, men ut ifra det offisielle varselet sies det at så lenge det er containere med farlig gods ombord på skip vil de ikke kunne ankomme Qingdao Havn.

Dette kan bety muligheter for forsinkelser til/fra Qingdao Havn, også for forsendelser som ikke inneholder farlig gods.

Vi anbefaler derfor våre kunder om, så langt det er mulig, å unngå seilinger til/fra Qingdao Havn i denne perioden.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til dette er du velkommen til å henvende deg til din DSV-kontakt eller å skrive til oss på infoairsea@no.dsv.com.