open/close

Ny og mer effektiv booking plattform

myDSV er DSVs nye booking plattform som samler alle transportaktiviteter på et og samme sted.

myDSV er DSV sin nye booking plattform

DSV er i gang med å rulle ut den nye booking plattformen myDSV, i alle land, da denne erstatter vårt nåværende bookingsystem, DSV e-services.

myDSV er en egenutviklet booking plattform som er utviklet med kunden i sentrum.

Her har man samlet alt på et sted, og tilbakemeldingen fra kunder er at systemet er enkelt og intuitivt å bruke.

Fordeler ved myDSV:

  • Enkelt og raskt å opprette bookinger
  • Alle sendinger på et sted
  • Tilgang til å skrive ut merkelapper og fraktdokumenter (DSV Road)
  • Mulighet til å opprette personlige maler
  • Enkelt å administrere egen konto

DSVs nye booking plattform forventes fullt implementer i alle land i løpet av 3. kvartal 2018, og i Norge er vi allerede ferdig.

Hvis du har spørsmål vedr. myDSV, ta kontakt med:

DSV Road: Bodil Myre Saxlund - bodil.saxlund@no.dsv.com - 6681 6603
DSV Air & Sea: Erlend Vinsand - erlend.vinsand@no.dsv.com - 2279 2280