open/close

Nyhetsbrev fra Road

Fraktregulering og endring av MAUT/Europeiske veiskatter

MAUT/Europeisk veiskatt

 

Nyhetsbrev: Fraktregulering og endring av MAUT/Europeiske veiskatter

30.07.2018

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DSV justerer fraktprisene på inn- og utlandstrafikkene pr. 1. september 2018

 

DSV opplever et stadig økende kostnadspress i markedet med mangel på sjåfører som igjen påvirker kapasiteten. Dette resulterer i en regulering av fraktprisene på både innland og utland.

 

Oversikt over generelle reguleringssatser:

 

Land

Import

Eksport

SE

3,0 %

5,0 %

FI

6,0 %

3,0 %

DE

5,0 %

9,0 %

NL

6,0 %

8,0 %

BE

5,0 %

8,0 %

FR

4,0 %

11,0 %

ES

5,0 %

9,0 %

PT

6,0 %

9,0 %

IT

5,0 %

7,0 %

CH

5,0 %

6,0 %

AU

5,0 %

5,0 %

GB

3,0 %

5,0 %

IE

3,0 %

5,0 %

BALTIKUM

4,0 %

4,0 %

BALKAN

5,0 %

5,0 %

PL

HU

CZ

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

DK

6,0 %

6,0 %

INNLAND

3,9 %

 

 

Kunder som i dag har fraktkalkulator og trenger en oppdatering med nye fraktpriser kan kontakte Sales Support (marketing@no.dsv.com) eller ansvarlig selger.

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DSV is adjusting its freight rates on Domestic and International traffics as per September 1st, 2018

 

DSV is experiencing a continued cost pressure in the market including a lack of drivers effecting the capacity of the market. Due to this situation DSV is announcing a general freight adjustment on both Domestic and International transports.

 

Overview related to general rate adjustment:

 

Country

Import

Export

SE

3,0 %

5,0 %

FI

6,0 %

3,0 %

DE

5,0 %

9,0 %

NL

6,0 %

8,0 %

BE

5,0 %

8,0 %

FR

4,0 %

11,0 %

ES

5,0 %

9,0 %

PT

6,0 %

9,0 %

IT

5,0 %

7,0 %

CH

5,0 %

6,0 %

AU

5,0 %

5,0 %

GB

3,0 %

5,0 %

IE

3,0 %

5,0 %

BALTICS

4,0 %

4,0 %

BALKAN

5,0 %

5,0 %

PL

HU

CZ

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

DK

6,0 %

6,0 %

DOMESTIC

3,9 %

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Endring i MAUT/Europeiske veiskatter

Som tidligere varslet i nyhetsbrev fra 21.06.2018 utvider de tyske myndighetene veinettet som berøres av MAUT/veiskatt. Denne endringen berører samtlige land i Europa. Vi har på bakgrunn av dette endret våre satser for MAUT/europeiske veiskatter. Denne endringen trer i kraft 01.08.2018.

Kunder som i dag har dette tillegget inkludert vil få en generell økning på 2,8%

 

Oversikten over nye tabeller finnes på vår hjemmeside: Klikk her

 

Ved spørsmål kontakt din ansvarlige selger hos DSV Road AS.

 

______________________________________________________________________

 

Med vennlig hilsen

 

DSV Road AS

 

www.no.dsv.com