open/close

Norge arrangerer NATO-øvelsen Trident Juncture - OPPDATERT INFORMASJON 12/9-2018

Øvelsen vil foregå i perioden fra september til desember, og dette vil påvirke trafikkbildet

NATO-øvelsen Trident Juncture vil påvirke trafikkbildet

12. September:

  
Det vil i disse dager gjennomføres militær kolonnekjøring av et visst omfang i forbindelse med NATO-øvelsen.

Trafikkinformasjonen baserer seg på informasjon fra Forsvaret, og Statens vegvesen tar forbehold om endringer.


 

Onsdag 12. september:

 

  • Fra kl. 08.00 til cirka kl. 10.30 vil det være militær kolonnekjøring på E6 Jessheim – Årum og rv. 111 Årum – Fredrikstad.
  • Fra kl. 13.00 til cirka kl. 15.00 vil det være militær kolonnekjøring på rv. 111 Fredrikstad – Årum og E6 Årum – Jessheim.

 

Torsdag 13. september:

 

  • Fra kl. 13.00 til cirka kl. 15.00 vil det være militær kolonnekjøring på rv. 3/25 Elverum – Kolomoen og E6 Kolomoen – Dalkrysset.
  • Fra kl. 14.00 til cirka kl. 20.30 vil det være militær kolonnekjøring på rv. 111 Fredrikstad – Årum og E6 Årum – Halmstadkrysset.
  • Fra kl. 21.00 til cirka kl. 03.30 vil det være militær kolonnekjøring på rv. 111 Fredrikstad – Årum og E6 Årum – Jessheim.

 

En militær kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Vær oppmerksom og vis hensyn. Ikke bryt inn i kolonnene. Beregn ekstra kjøretid, trafikken kan gå saktere enn normalt.

 

Her finner du trafikkinformasjon:

 

 

Merk at militær kolonnekjøring som avvikles uten avvik ikke i seg selv ikke utløser trafikkmeldinger på Statens vegvesens nettsider. 

 

Her finner du informasjon om øvelsen:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

I perioder vil det medføre redusert fremkommelighet og forsinkelser.

 

Østfold, Oslo og Akershus vil være belastet både i starten og slutten av perioden, da alt materiell skal fraktes til og fra Fredrikstad.

 

Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag vil i større og mindre grad ha belastninger gjennom hele perioden.

 

Det finnes ingen konkret informasjon om hvilken innvirkning dette vil ha for trafikken.

 

Les mer om øvelsen og hvordan den påvirker trafikken i ditt distrikt