Tjenester

Raske og trygge transportløsninger uavhengig av destinasjon

When TIME matters 

 
PRIORITY
Første mulige avgang
Kortest mulig transittid
Prioritert kapasitet
Status rapporter
Track & Trace

When you need FLEXIBILITY


  
CLASSIC
Minimum 2-3 ganger i uken
Standard transittid
Allokert kapasitet
Statusrapporter
Track & Trace

When COST matters


  
ECONOMY
Minimum 1 avgang pr uke
Billigste løsning
Statusrapporter
Track & Trace

Door to door

Vårt dør-til-dør tilbud gjelder for innlandstransport, lagerhold og distribusjon. Fullstendig styring av forskyningskjeden for import- og eksportvarer. Vi vil skape konkurransefordeler for deg som kunde ved å redusere transittiden til butikk, gi en oversiktlig vareflyt og redusere logistikkostnadene.

Dette er en tjeneste som tilbys i nært samarbeid med våre søsterselskaper.

National distribution

Vårt dør-til-dør tilbud gjelder for innlandstransport, lagerhold og distribusjon. Fullstendig styring av forskyningskjeden for import- og eksportvarer. Vi vil skape konkurransefordeler for deg som kunde ved å redusere transittiden til butikk, gi en oversiktlig vareflyt og redusere logistikkostnadene.

Dette er en tjeneste som tilbys i nært samarbeid med våre søsterselskaper.

Air charter

Du tilbys hel og delvis Air charter. Som flyfraktmegler tilbyr vi høy fleksibilitet, raske reaksjonstider og best mulig priser. Vårt charterprogram er utformet spesifikt med hensyn til terminalhåndtering, overdimensjonert gods, hasteforsendelser og store mengder gods som ikke passer inn i vanlige konsolideringer.

les hvordan vi hjalp Aalborg zoo med å frakte en isbjørn

Combined transports

Vi kan tilby løsninger hvor transporten kombineres av sjø- og flyfrakt

  • Sjø-flyfrakt
  • Tog- og flyfrakt
  • Bil- og flyfrakt

Denne kombinasjonsløsningen vil medføre en noe lengre transittid enn flyfrakt, men vesentlig kortere enn sjøfrakt. Du som kunde tilbys denne tjenesten fra de aller fleste destinasjoner i Asia.

Er du like opptatt av fleksibilitet som oss? 
Vi opererer med felles terminaler for fly- og sjøfrakt. Dette setter oss i stand til å endre transportmåte fra sjøfrakt til flyfrakt på kort varsel. Denne muligheten gir deg som kunde stor fleksibilitet i sin transportkjede, noe som medfører økt leveringssikkerhet og presisjon.

Marine logistics

Skipsindustrien har spesielle behov
Logistikken rundt skipsindustrien kan være krevende, da skip reiser fra havn til havn. Vi sørger for transport og håndtering av forsendelser til rett havn til rett tid.

Aerospace

Vi håndterer frakt for flyindustrien.
Våre spesialiserte og profesjonelle speditører tar seg av frakt for Aerospace industrien. Står flyet på bakken eller servicepersonalet trenger reservedeler, arrangerer vi transporten til lager eller servicested.

LAST NED VÅRT WHITE PAPER OM LOGISTIKK I FLYINDUSTRIEN

Onboard courier

Har du behov for at en person følger forsendelsen helt frem til overlevering?
Noen ganger haster det fryktelig med en forsendelsen eller den har ekstra spesielle behov. Vi har mulighet til å sende en person som følger forsendelsen helt frem til overlevering.

Dangerous goods

Godset ditt er trygt hos oss, da vi er sertifisert til å håndtere forsendelser i henhold til IATA Dangerous Goods regelement.

LAST NED VÅRT WHITE PAPER OM FARLIG GODS

Sertifikat

Vi har et godt kvalitetsstyringssystem.
DSV Air & Sea AS legger stor vekt på kvalitet og har sertifisering på ISO 9001:2008 - Kvalitet.
Det vil si at vi har et godt kvalitetsstyringssystem som bl.a. ivaretar avvikshåndtering og god oppfølging på korrigerende handlinger.

Klikk her for å få mer informasjon om sertifikatene til DSV Project avdeling

Få et pristilbud