open/close

Farlig gods på fly

Vi håndterer alle former for farlig gods

I samsvar med forskriftene

Våre medarbeidere er utdannet og sertifisert når det gjelder håndtering av farlig gods både i luften og til sjøs. Vi er oppdatert på alle gjeldende forskrifter vedrørende frakt av farlig gods. Med vår kompetanse håndterer vi hele forsyningskjeden og sørger for at lasten din håndteres korrekt.

Vi har samarbeidspartnere som er spesialisert og tar ansvar for spesialhåndering ved emballering og marking av farlig gods. All nødvendig juridisk dokumentasjon håndteres også av oss.

Last ned vårt white paper om farlig gods

Temperaturstyrt transport

Vi tilbyr temperaturstyrt transport i luften, på havet og veien, samt lagring av denne typen gods. Vi bruker topp modern utstyr for å kunne tilby en sikker transport av alle typer ferskvarer.

Få et pristilbud