open/close

Fareklasse 1 Eksplosiver

Eksplosiver har molekyler som er utviklet for å raskt endre tilstand (fra vanligvis fast) til en veldig varm gass, for å produsere en plutselig og fysisk skadelig effekt.

Denne forandringen oppnås ved å utsette molekylene for et sjokk, i praksis skjer det ved at man sender en liten ladning (detonator) inn i direkte kontakt med dem. Dette sjokket fører til at molekylet brytes ned og starter en rask kjemisk forandring, dvs. eksplosjonen.

Forandringen skjer nesten umiddelbart, med en rask økning i volum som omformes til gass, som igjen ekspanderes fordi forandringen skjer samtidig med et stort utslipp av kjemisk energi i form av en oppvarming til flere tusen grader. Det er denne raske og dramatiske volumøkningen som gir den ønskede fysiske effekten.

Høyeksplosiver

Høyeksplosiver er konstruert for å gi en effekt som knuser og ødelegger alt i nærheten, mens laveksplosiver produseres for å gi en massiv dynamisk kraft. Energien som utløses er den samme, men i laveksplosivene er molekylene konstruert slik at de forandrer seg langsommere.

Transport på land og til sjøs

Selv om sprengstoff kan være skadelig når de detoneres er de konstruert på en måte som gjør de stabile og robuste under normale forhold. Dette betyr at de kan håndteres og transporteres på land og til sjøs på en forholdsvis trygg måte, så lenge de ikke blir utsatt for et voldsomt trykk, som for eksempel i en trafikkulykke i høy fart eller i verste fall utsettes for varme i forbindelse med en brann. Noen typer høyeksplosiver kan detoneres ved temperaturer så lave som 200°C.

Det er seks forskjellige faregrupper i klasse 1.

Tilordning til disse faregruppene foretas av UN og beskriver hvordan sprengstoffene reagerer og oppfører seg når de detoneres. Stoffer og gjenstander av klasse 1 skal være tilordnet en faregruppe, samt tilordnet en av 13 forenlighets grupper, som er definert av bokstaver som igjen indikerer hvilke typer som kan transporteres sammen.

Eksplosiver er deklarert som NEQ (Net Explosive Quantity) når transportdokumentet skal fylles ut, og vekten er skilt ut fra bruttovekten.

Faregruppe 1.1                 Masseeksplosjonsfare
Faregruppe 1.2                 Kun projeksjonsfare
Faregruppe 1.3                 Brannfare og mindre sprengningsfare eller mindre projeksjonsfare
Faregruppe 1.4                 Minimal fare