open/close

Fareklasse 5.1/5.2

Oksiderende stoffer og organiske peroksider

Klasse 5.1 omfatter stoffer, som, selv om de ikke nødvendigvis er brannfarlige selv, er i stand til å forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer og gjenstander som inneholder brannfarlige stoffer, hovedsakelig ved å avgi oksygen.

På grunn av det høye oksygeninnholdet er dette ofte reaktive materialer. De kan reagere med annet brannfarlig eller brennbart materiale, og varmen som oppstår kan forårsake at sistnevnte begynner å brenne. Deretter avgir stoffet oksygen slik at det fortsetter å brenne uten hjelp fra oksygenet i luften, slik som er tilfellet ved normal forbrenning.

Slike branner kan derfor starte og fortsette i små rom, f.eks. inne i lasterom. Når de først har startet kan de være vanskelige å slukke. Man vil ikke lykkes i å slukke brannen med pulverapparat eller skum, da oksygen fortsatt vil være tilstede i stoffet.

Den eneste metoden som vil fungere er å bruke store mengder vann, men hvis brannen er i et lukket rom kan det være vanskelig å nå inn, og varmen som genereres gjør at det er nødvendig å bruke store mengder vann.

Noen oksiderende stoffer kan være eksplosive hvis de varmes opp til en høy temperatur, spesielt i nærvær med karbon. Ammoniumnitrat blandet med en hydrokarbonolje, f.eks. diesel, gir et kraftig sprengstoff som brukes mye i utvinningsindustrien og av terrorister.

Ammoniumnitrat er lett tilgjengelig fordi det produseres i store mengder over hele verden som gjødsel, for å kunne gi ekstra nitrogen til avlingene. Planter absorberer nitratet direkte og trekker ut nitrogenet for å bygge proteiner.

Fareklasse 5.2 – Organiske peroksider

Molekylet består av strukturer som inneholder karbon (organisk) forbundet med en dobbel oksygenbinding (peroksid). Dermed er drivstoffet og oksygenet sammen i samme molekyl, noe som gjør det enda mer antennelig enn et separat brennbart materiale.

De er konstruert for å være reaktive for en rekke industrielle formål, og kan til tider være ustabile og noen ganger eksplosive. Når de først utvikles kan de klassifiseres som enten fareklasse 1 eller 5.2, vanligvis avhengig av tiltenkt sluttbruker. Hvis man ser isolert på deres kjemiske struktur, kan de betraktes som begge deler.

De må som regel oppbevares nedkjølt for å holdes inaktive, og så må temperaturen kontrolleres nøye. Hvis ikke vil de, hvis de overstiger en bestemt temperatur som er spesifikk for stoffet, begynne å spalte stoffet i mindre bestanddeler tilsvarende de selvreaktive stoffene i fareklasse 4.1, noe som vil resultere i en ukontrollert prosess som kan føre til brann eller eksplosjon.

På grunn av stoffets reaktive natur kan de være svært skadelig for menneskekroppen, spesielt for øynene.