open/close

Fareklasse 7 Radioaktivt materiale

Dette er materialer som inneholder ustabile atomer som endrer strukturen sin spontant på en tilfeldig måte over en tidsperiode.

Når hvert atom forandrer seg avgir de usynlig stråling som kan forårsake kjemisk eller biologisk ioniserende stråling. Dette kan skade kroppen på en eller annen måte, avhengig av type stråling og varigheten av eksponeringen.

Ioniserende stråling er generelt farlig for menneskekroppen, avhengig av type stråling, mengde og varighet av eksponeringen.

Noen radioaktive materialer kan også ha andre farlige egenskaper, og gods kan derfor bære andre typer UN-faremerking for å indikere flere typer risiko.

Trygt å transportere

Radioaktivt gods er helt trygt å håndtere og transportere, fordi emballasjen fungerer som skjold. De vil ikke skape noen helsefare for transportarbeiderne. Regelen er imidlertid å holde dosen med ioniserende stråling på et minimum. Mengden avhenger av:

Styrken på den radioaktive kilden, «aktiviteten»

  • Avstanden til kilden
  • Beskyttelsen rund kilden
  • Eksponeringstiden

Gods som er unntatt fra denne fareklassen

Strålingsnivået på overflaten må være under 5 m Sv/t. (mikro Sievert pr. time). Pakken må deklareres som radioaktiv på erklæringen, men den trenger ikke være merket. Hvis den ikke har andre farlige egenskaper som vil gjøre at den havner under en annen fareklasse, kan den transporteres som vanlig gods.