open/close

Fareklasse 8 Etsende stoffer

Disse stoffene er svært reaktive, noe som gir positive kjemiske effekter, og resulterer i endringer i de berørte stoffene.

På bakgrunn av dette brukes etsende stoffer mye i industrien.

Denne egenskapen er selvfølgelig veldig skadelig for kroppen. Stoffene arbeider fra utsiden ved å ødelegge vevet, i motsetning til giftstoffene som arbeider fra innsiden av kroppen videre til de ulike organene og kretsløpet.

Syrer og alkalier

Etsende stoffer beskrives enten som syrer eller alkalier. Syrer reagerer med metaller som generelt er sterke og fleksible, for å produsere salter som kan være skjøre krystaller som er oppløselige i vann. Uorganiske syrer innbefatter karboksylsyre, eddiksyre, maursyre og benzosyre, og fettsyrer som oljesyre, palmitinsyre og stearinsyre.

Vanlige alkalier er natrium-, kalium- og ammoniumhydroksid. Disse er svært etsende på hud, øyne og slimhinner. Alkalier nøytraliserer syrer, men reaksjonen kan være sterk og skape mye varme veldig fort. Dette kan føre til at vannet i løsninger omdannes til damp som skyver materialet vekk på en ukontrollert måte.

Etsende stoffer er plassert i emballasje-grupper i henhold til deres evne til å forårsake total ødeleggelse av heldekkende hudvev innen en gitt observasjonsperiode som starter etter en bestemt eksponeringstid og blir målt i minutter, timer eller dager.

Det er strenge krav til sjøtransport av syrer og alkalier. (IMDG Regulations)