open/close

Tjenester

Jernbansport-tjenester i Europa

Vi har løsningen og de rette tjenestene for dine sendinger med jernbanetransport i Europa.  

Wagon

En alminnelig jernbanevogn, hvor godset omlastes fra bil til wagon. 

Flere av våre terminaler i Europa har jernbanespor hvor vi kan stå for omlastingen selv.

Vognene finnes i flere størrelser, både som åpne og lukkede. En vogn egner seg til flere typer varer, paller eller tungt gods.

Intermodal løsning

En kombinasjon av vei- og togtransport. Traileren løftes på toget og godset forblier på traileren.

Les om våre avganger fra byer i Europa til Skandinavia

Få et pristilbud