open/close

Motorsykkel og fritidsløsninger

Sammen med verdikjeden gir DSV Solutions både distribusjonsløsninger og effektiv lagring av motorsykler og relaterte varer

Våre omfattende tjenester støtter produksjonsprosesser som spenner fra inngående gods til produksjonslogistikk, og fra oppdelte tjenester til montering av deler samt kvalitetskontroll.

I våre europeiske distribusjonssentre tar vi ansvar for fortolling av gods og toll-lager.

Ytterligere tjenester inkluderer tollregler for spesifikke land, montering av tilbehør og ompakking i tilpassede reoler.

Få et pristilbud