open/close

Industriløsninger

Industribransjen er en av de mest sammensatte bransjene

Løsninger for industrien

Vi forholder oss til lokale forskrifter.

Industribransjen er en av de mest sammensatte bransjene og domineres av B2B-produkter, halvfabrikata, råvarer og tjenester.

Vi har erfaring fra flere næringer i bransjer innen det kjemiske, konstruksjon, engros og industri. På flere lokasjoner har vi samarbeid med råvare- og emballasjeindustrien.

Bransjespesifikt utstyr og tjenester

Vi håndterer utstyr som er spesiallaget for lagring av farlig gods, mat ingredienser og gods med spesiell størrelse/form.

Spesifikke tjenester i dette segmentet inkluderer ompakking, fylling av tønner, farlig gods merking og transportledelse.

For våre viktigste kunder kjører vi in-house operasjoner hvor vi ser på produksjonsprosessen, slik at vi kan tilby korrekt logistikk-løsning.

Få et pristilbud