open/close

Krav og sertifiseringer

Farlig gods 

DSV Solutions kan håndtere forsyningskjeder som inneholder farlig gods.

Det tas hensyn til lokale juridiske krav ved håndtering av disse produktene.

Tilbakekalling

Vi har også kompetanse på å lede gjennomføring av tilbakekalling.

Sporing

Vårt Warehouse Management System (WMS) supporterer full sporing av produkt/parti gjennom hele forsyningskjeden.

Forbruksvarer

Standardene til Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) og American Industry Bakery (AIB) har blitt implementert hos bedrifter som håndterer matproduksjon og spiselige forbruksvarer.

HMS

Sikkerhet er avgjørende for vår virksomhet, og alle våre helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer blir utført i samsvar med lokale forskrifter.

DSV Solutions tilbud til næringslivet er i samsvar med følgende standarder og sertifiseringer:

  • ISO 14001 (International Organization for Standardization for environmental management system)
  • SQAS (Safety and Quality Assessment Systems)
Få et pristilbud