open/close

Sykehus og sykehjem

Vi kan ta ansvaret for dør-til-dør logistikk og innkjøpstjenester

Vi håndterer sterile og ikke-sterile forbruksvarer, sterile instrumenter, implantater, legemidler, kontorrekvisita, tekniske produkter samt dagligvarer og non-food varer.

Våre tjenester omfatter også pasient-drevet varslingslogistikk, lagerreduksjon programmer og prosedyrebaserte vognleveranser til sykehusavdelinger.

I tillegg utfører vi finansiell rapportering basert på konkret kontoplan, og vi supporterer sykehus i allokering av logistikkostnader til bestemte behandlinger.

Få et pristilbud