open/close

CargoWRITE - vårt IT system

Warehouse, Resources, Information, Technology, Execution

DSV Solutions er ledende på IT-området innen sin bransje. Det altomfattende systemet til logistikkytelser kalles CargoWRITE (Warehouse, Resources, Information, Technology, Execution, dvs. Lager, Ressurser, Informasjon, Teknologi, Utførelse).

Vår IT-løsning

CargoWRITE har høy funksjonalitet og effektivitet og har full synlighet. Det primære mål med våre IT-løsninger er å levere kvalitetsytelser og samtidig spare omkostninger for våre logistikkunder. Vi styrer våre logistikkunders forsyningskjede helt eller delvist og sørger for at produktene kommer frem til avtalt tid.

CargoWRITE består av en rekke moduler, som hver har en eller flere applikasjoner beregnet til å supportere bestemte deler av forsyningskjeden.

Modulene er:

  • Lagerstyringsmodulet WMS
  • Toll-, eksport- og avgiftsstyringsmodulen DMS
  • Fraktstyringsmodulet FMS
  • eVisibility
  • Integration Gateway
Få et pristilbud