open/close

Lagerstyringssystem

WMS-funksjonaliteten i CargoWRITE er basert på et av markedets ledende lagerstyringssystemer.

DSV Solutions har vært med på et samarbeid for å videreutvikle systemet slik at vi kan imøtekomme våre logistikkunders behov. Alle nyutviklede funksjoner er blitt bygget inn i standardproduktet, hvilket gir DSV Solutions mulighet til å raskt innføre ny funksjonalitet til nytte for logistikkundene.

WMS med mange funksjoner

WMS-modulen har flere funksjoner, som bl.a. omfatter multisitestyring, leverandørstyrt lager og datavalidering. Systemet understøtter også diverse prosesser, som oppfylling, emballering, allokering av losseramper og lossing av kjøretøyer.

WMS-modulen kan betjenes på flere forskjellige måter, og lagerstyringen kan være både papirbasert og bruke RFID til identifisering. Lagerlokasjonen kan fastsettes enten av systemet eller med hjelp fra systemet.

Få et pristilbud