open/close

Toll-, eksport- og avgiftsstyring

DMS-modulen er integrert i WMS-modulen for å sikre en korrekt fysisk håndtering av godset og overholdelse av lovgivning med minimal innvirkning på ekspedisjonshastigheten

Toll-, eksport- og avgiftsstyring

DMS-modulen styrer all kommunikasjon med myndighetene og sikrer at data konverteres og sendes til de relevante tollmyndigheter. DMS-modulen fungerer som et kommunikasjonsknutepunkt for forskjellige tollmyndighetene i hele Europa. DMS-modulen kan også tilpasses den enkelte logistikkundes krav og fungere med ethvert annet system hos logistikkunden.

Få et pristilbud