open/close

Transportstyring

FMS-modulen styrer forsendelser på den best mulige måten

Utvelgelsen av transportleverandører optimeres og støttes ved anvendelse av en optimeringsfunksjon som finner frem til de laveste omkostninger og sikrer at forsendelsene konsolideres i knutepunkter eller sendes til spesifikke leveringsadresser. Andre viktige funksjoner i FMS-modulen er fakturaavregning, egenfakturering fra transportleverandør og kontraktstyring.

Få et pristilbud