open/close

Crossdocking

Når det gjelder lagerstyring og logistikk finnes det flere former for crossdocking

Vi tilbyr løsninger for direkte distribusjon uten lagerinnleggelse (Varemottak, kontroll, registrering, mellomlagring og klargjøring for distribusjon).

En crossdocking kan også bety samordning av flere sendinger til samme mottaker eller påvente av restordre for sampakking med allerede lagerførte varer.

Få et pristilbud