open/close

Lagring

De ulike lagringsmulighetene som ofte benyttes:
  • Lagring i reol med ulike høyder
  • Lagring i hyller med ulike volum
  • Lagring på gulv (Blokk lagring)
Vårt lagerstyrings system vil til enhver tid ha kontroll med hvor varene befinner seg gjennom vårt lokasjons system.Systemet tar også hensyn til de enkelte varer beskaffenhet som:
  • FIFO (First inn, first out)
  • FEFO ( First expired, first out)
  • Utløps dato ( Mulighet for å låse varer dersom utgått på dato)
  • ADR ( i henhold til fareklasse merking)
  • LIFO (Last in, first out)
Få et pristilbud