open/close

Konfigurasjon og tilpassing

Vi konfigurerer og setter opp mange forskjellige maskiner

Eksempler på maskiner vi setter opp og konfigurerer:

  • Kopimaskiner
  • Skrivere
  • Datamaskiner
  • Mobiltelefoner
  • Routere
  • TV

 Alt i henhold til kundens og/eller landspesifikke krav.

Få et pristilbud