open/close

Testing og kvalitetsinspeksjon

Vi kan utføre alle tester som ønskes samt gjennomføre visuelle kontroller

Testing

Korrekt funksjon av produktet, basert på din bedrifts standarder, kan testes på mange forskjellige måter, som f.eks sjekk av koblinger, gjennomkjøring for å sjekke funksjon, målinger og feilrapportering.

Kvalitetsinspeksjon

Vi utfører visuelle kontroller samt manuell inspeskjon for å avdekke eventuelle fabrikasjonsfeil. Det vil si at vi undersøker om produktet oppfyller avtalt standard.

Få et pristilbud