open/close

DSV vareforsikring

DSV har sitt eget forsikringsselskap

DSV behandler alt gods med personlig og profesjonell omsorg, men vi er samtidig klar over risikoen ved å transportere gods. Vårt mål er ikke bare å tilby de beste logistikkløsningene, men også å dekke risikoen for uforutsette hendelser.

Vi har vårt eget forsikringsselskap

Det er derfor vi anbefaler vareforsikring gjennom vårt eget forsikringsselskap, DSV Insurance og våre globale partnere. Vi tilbyr dekning av nesten alle typer gods i forhold til ulykker, feil håndtering eller andre hendelser som forårsaker skade eller tap av gods.

Begrenset ansvar

Som logistikk leverandør er vårt ansvar begrenset og vil ikke alltid dekke dine økonomiske tap. Vår vareforsikring er din beste beskyttelse mot økonomisk tap, lang skadebehandling og rettstvister. Prisene er fastsatt i henhold til verdien på forsendelsen, destinasjonen og transportmåte.

Vi tilbyr flere skreddersydde produkter for kunder med avanserte forsikringsbehov, f.eks forsikring av hele forsyningskjeden som dekker alt fra opprinnelsesstedet til lagring hos sluttkunde.

Fordeler med DSVs vareforsikring

Når du forsikrer din forsendelse gjennom DSV Insurance, vil du også dra nytte av:

  • "One-stop shopping"
  • Full-risiko forsikring
  • Konkurransedyktige priser
  • Rask skadebehandling (betaling vanligvis innen 7 dager)
Få et pristilbud