open/close

CSR

DSVs tilgang til CSR er styrt gjennom fire viktige områder: menneskerettigheter, arbeidstaker-rettigheter, miljø og bekjempelse av korrupsjon.

Hva er Corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility (CSR) er et konsept for virksomheters sosiale engasjement.

Med andre ord er det når virksomheter tar ansvaret for hvilken påvirkning deres aktiviteter utgjør i forhold til miljø og involverte parter som for eksempel medarbeidere, leverandører osv.

Hvorfor er CSR viktig for DSV?

Som en av verdens største leverandører av transport og logistikkløsninger har DSV alltid vært seg sitt sosiale ansvar bevisst. Vi finner det naturlig å ta godt vare på våre medarbeidere, på miljøet og sikre at vi baserer vårt arbeid på en etisk forretningsmodell. 

Global Compact

Vårt engasjement

DSV er engasjert i CSR arbeidet, og vi tror at vårt engasjement er relevant og skaper verdi for vår virksomhet og vårt omdømme. Vi er også overbevist om at utførelsen av DSVs tjenester sikres en enda høyere kvalitet gjennom CSR arbeidet. 

DSVs tilgang til CSR er styrt gjennom fire viktige områder: menneskerettigheter, arbeidstaker-rettigheter, miljø og bekjempelse av korrupsjon. 

Disse fire områdene er i overensstemmelse med FN's Global Compact initiativ, og av den grunn en av årsakene til at DSV sluttet seg til initiativet i 2009. 

Global Compact er et initiativ for virksomheters synliggjøring av et sosialt ansvar og en bæredyktig utvikling i verden. Global Compact inneholder ti prinsipper innen de ovennevnte fire viktige områder. 

Tilslutningen til Global Compact gjenspeiler DSVs ønske om å delta i et globalt akseptert og respektert initiativ for å skape en grunnleggende plattform for anstendig oppførsel, og samtidig påta seg en del av ansvaret for å få løst de store utfordringene innen de fire områdene. 

DSV oppfordrer alle samarbeidspartnere til å støtte FNs Global Compact initiativ.