open/close

Antikorrupsjon

Det blir stadig viktigere å ha et formelt sett med felles verdier og retningslinjer.

Korrupsjon er i seg selv feil. Det er misbruk av makt og posisjon, og har en uforholdsmessig stor innvirkning på fattige og dårlig stilte. Det undergraver integriteten til alle involverte og ødelegger selve grunnlaget for de involverte organisasjonene som de selv er en del av.
FN Global Compact

Vårt engasjement

DSV har de seneste år vokst betydelig, og tilbyr i dag verdensomspennende aktiviteter og tjenester. Det betyr flere forretningspartnere med vidt forskjellig kulturell bakgrunn. Dermed blir det stadig viktigere å ha et formelt sett med felles verdier og retningslinjer. 

DSVs Code of Conduct

for forretningsetikk er utarbeidet som informasjon og retningslinjer om etisk adferd for DSV konsernets medarbeidere. Kodeksen er basert på DSVs verdier og gjelder for alle medarbeiderne i konsernet, også ledere og direktører. 

DSVs Code of Conduct for forretningsetikk omfatter konsernets retningslinjer og forventninger er engasjert i CSR arbeidet, og vi tror at vårt engasjement er relevant og skaper verdi for vår virsomhet og vårt omdømme. Vi er også overbevist om at utførelsen av DSV's tjenester sikres en enda høyere kvalitet gjennom CSR arbeidet. DSVs tilgang til CSR er styrt gjennom fire viktige områder: menneskerettigheter, arbeidstaker-rettigheter, miljø og bekjempelse av korrupsjon. Disse fire områdene er i overensstemmelse med FN's Global Compact initiativ, og av den grunn en av årsakene til at DSV sluttet seg til initiativet i 2009.

Global Compact er et initiativ for virksomheters synliggjøring av et sosialt ansvar og en bæredyktig utvikling i verden. Global Compact inneholder ti prinsipper innen de ovennevnte fire viktige områder. 

Tilslutningen til Global Compact gjenspeiler DSVs ønske om å delta i et globalt akseptert og respektert initiativ for å skape en grunnleggende plattform for anstendig oppførsel, og samtidig påta seg en del av ansvaret for å få løst de store utfordringene innen de fire områdene. 

DSV oppfordrer alle samarbeidspartnere til å støtte FNs Global Compact initiativ.

LES MER OM DSV CODE OF CONDUCT

LES MER OM DSV SUPPLIER CODE OF CONDUCT (EN)

LES MER OM DSV SUPPLIER CODE OF CONDUCT (NO)

LES MER OM DSV HAULIER CODE OF CONDUCT