open/close

HMS

Strategien for HMS-arbeidet i DSV Norge skal gjøres kjent for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Klikk her for å finne dine miljøtall

HMS-Målsetting Hovedmål

Det overordnede målet for HMS-arbeidet i Norge er å: 

 • Fremme utvikling av organisasjonen gjennom økt trivsel blant medarbeiderne 
 • Intet arbeidsmiljørelatert sykefravær 
 • Ingen ulykker, ingen branntilløp
 • Minimal forurensing

Delmål

 • Turn-over i bedriften skal reduseres til et minimum gjennom økt trivsel for alle ansatte 
 • DSV i Norge har som mål å unngå sykefravær som er forårsaket av arbeidsmiljøet
 • Driftsstans som følge av branntilløp, personulykker eller ulykker skal ikke forekomme 
 • Mest mulig effektiv lasting og kjøring av trailer 

HMS Strategi 

 • HMS skal ha forankring i ledergruppen og fremmes gjennom medvirkning fra medarbeiderne 
 • Ledelsen må gå foran som et godt eksempel 
 • HMS fremmes gjennom motivasjon, informasjon og kommunikasjon
 • Verneorganisasjonen skal gis tilstrekkelig myndighet til å fremme konkrete tiltak innen HMS 
 • Opplæring og trening er vesentlige virkemidler i HMS-arbeidet 
 • Gode rutiner, instrukser og prosedyrer skal sikre godt HMS-arbeid 
 • HMS er et felles ansvar 

Les mer om Helse, Miljø og Sikkerhet globalt her

Vårt engasjement

Økonomisk vekst og transport henger naturlig nok sammen.

Globaliseringen har vært drevet frem på bakgrunn av økt handel, og virksomhetenes konkurranseevne er i høy grad avhengig av effektive og pålitelige transporter.

Transport er derfor en nødvendighet i det industrialiserende samfunn og en nødvendighet for å opprettholde den nåværende levestandarden samt en forutsetning for vekst og velstand på hele kloden. Denne utviklingen påvirker imidlertid miljøet i en negativ retning og utgjør dermed en viktig utfordring for transportbransjen.

Som en av de største og ledende aktører av transport- og logistikkytelser, føler DSV seg forpliktet til å påta seg sin del av ansvaret for å redusere transportbransjens miljøbelastning.

DSV er en speditør- og logistikkvirksomhet og bruker nesten utelukkende underleverandører til den fysiske transporten av våre kunders gods.

DSV har innen miljøområdet vedtatt retningslinjer som blandt annet berører våre transport- og logistikksystemer, overholdelse av lovkrav og utvelgelse av leverandører.