open/close

Menneskerettigheter

DSV har innenfor menneskerettighetsområdet vedtatt politikker som blant annet vedrører diskriminering og forskjellsbehandling i forhold til sysselsetting og arbeidsforhold.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. 

Artikkel 1 i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter 

Vårt engasjement

DSV er overbevist om at menneskerettigheter er rettigheter og friheter som alle mennesker har rett til. Vi mener også at aksept over overholdelse av internasjonalt anerkjent menneskerettigheter er grunnleggende for alle forhold i vår virksomhet. Dessuten er DSV imot alle former for diskriminering i allminnelighet samt på våre arbeidsplasser.