open/close

DSV transporterer gjerne ditt gods

Coronaviruset (COVID-19) påvirker global logstikkvirksomhet, men vi holder forsyningskjedene i gang

Les vår globale Q&A om Coronaviruset 

Viktig informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere

Etterhvert som situasjonen fortsetter å utvikle seg og flere land blir berørt, er DSV godt forberedt på å holde leveransene i gang, spesielt for varer med høy prioritet som medisiner, mat, etc. I DSV følger vi utviklingen rundt spredningen av Coronaviruset (COVID-19) nøye. Vi er sterkt opptatt av å formidle potensiell innvirkning på våre kunder og operasjoner, samt våre ansatte. For dette formål, har vi etablert flere forebyggende tiltak for å ivareta helse og velvære for våre kunder, leverandører, forretningspartnere og oss selv. Vi følger veiledninger gitt av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Folkehelseinstituttet (FHI), samt retningslinjer fra lokale myndigheter, og overholder pålagte begrensninger. 

Vi forstår våre kunders bekymringer og spørsmål rundt informasjon og tiltak fra DSV. Vi jobber aktivt og tett med våre kunder for å forstå transport og logistiske krav for de kommende ukene, og for å kartlegge disse mot tilgjengelig kapasitet. Som en av de største leverandørene av transport og logistikk, vil vi utnytte vår styrke til å sikre ytterligere kapasitet etter behov og tilgjengelighet. Vi vil i aller høyeste grad strebe mot å opprettholde og sikre normal drift. 

Siden situasjonen vi befinner oss i er ekstraordinær, ber vi om forståelse for at vi kan møte utfordringer da det skjer store endringer fra dag til dag og time til time. Det er derimot viktig for oss å påpeke at vi har "business as usual" og strekker oss langt for våre kunder, uansett utfordringer vi vil måtte møte. Vi oppfordrer alle våre kunder til å ta kontakt med sin lokale DSV-representant for konkrete spørsmål, samt hjelp til nødvendig planlegging og/eller forberedelser i forbindelse med fraktbehov og sendinger.  

Vi står til disposisjon for alle våre kunder - enten det er på veiene, i luften, på sjøen eller på lager. 

Informasjon vedrørende DSV ansatte

  • All tjenestereise og fysisk møtevirksomhet stoppes. Ved særskilte behov kan vurdering gis. Kundemøter kun via telefon/Skype 
  • Personer som er syke eller som ikke er i form skal holdes hjemme i karantene, uansett sykdom
  • Ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra for de som har mulighet
  • Ansatte oppfordres til å ikke reise til utlandet på ferie i nåværende situasjon
  • Ellers følges alle retningslinjer gitt av myndighetene, hva gjelder håndvask, hygiene, sosial avstand, m.m

Informasjon vedrørende besøk på DSV sine lokasjoner og terminaler

Det utarbeides egne rutiner for terminaler og sjåfører. Besøkende til DSV sine lokasjoner og terminaler, må oppgi og bekrefte at de ikke har vært i risiko-berørte områder de siste 14 dagene. Dette skal om mulig opplyses allerede i forkant av et eventuelt besøk. 

Kriseteam

I DSV har vi opprettet en egen beredskapsgruppe som representeres av ledelsen og en rekke andre nøkkelpersoner. Disse personene følger utviklingen og situasjonen daglig. På globalt nivå er det opprettet et eget DSV ledende kriseutvalg (DSV Executive Crisis Committee) som overvåker og følger situasjonen nøye. Begge grupper sikrer at vi får nødvendig informasjon, samt at nødvendige tiltak iverksettes etter behov. 

Siste status 

Linkene nedenfor gir deg den siste oppdateringen om utviklingen av viruset og hvordan de forskjellige sikkerhetstiltakene kan påvirke innenlands transport, samt import og eksport. 

Status Kina 1. april 2020

Status veitransport til og fra Spania 30. mars 2020

Status det indiske subkontinent 27. mars 2020

Status DSV XPress 25. mars 2020

Status jernbanetransport til/fra Kina 23. mars 2020

Status veitransport i Europa 20. mars 2020

Status flyfrakt 19. mars 2020

Status DSV XPress 18. mars 2020

Status import og eksport for veitransport 17. mars 2020

Status flyfrakt, sjøfrakt, DSV XPress og Jernbanetransport 16. mars 2020

Status import og eksport 14. mars 2020

Status flyfrakt USA 12. mars 2020

Status flyfrakt Asia 11. mars 2020

Status Italia 10. mars 2020

Status Italia 9. mars 2020

Status eksport sjøfrakt 6. mars 2020

Status Asia 4. mars 2020

Status Italia 4. mars 2020

Status Italia 3. mars 2020

Status Kina 21. februar 2020