open/close

Flyfrakt fra Kina

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, 4. mai 2020

Flyfrakt fra Kina den 4. mai 2020

Våre kollegaer fra DSV Kina rapporterer om større opphopninger på gods på de kinesiske lufthavnene. De nåværende flaskehalsproblemene ved lufthavnene skyldes at Kina er tilbake i full produksjon og en knapp luftfraktkapasitet på grunn av mangel på passasjerflyvninger. 

Personal Protection Equipment (PPE) 

Kina er verdens største leverandør av PPE (Personal Protection Equipment), som også kalles personlig verneutstyr.  

Eksporten av personlig verneutstyr er høyt prioritert og skaper et ekstra press på lufthavnsterminalene. Hver dag flyr et stort antall fraktfly med formål om å levere PPE-forsyninger til alle verdens land. For å sikre høy prioritet av personlig verneutstyr, har tollvesenet i Kina strammet inn på kravene til regulering og dokumentasjon for PPE, og utfører en betydelig mer manuell lastkontroll. 

Fordi håndteringen av generell gods påvirkes av det enorme fokuset på PPE, jobber DSV i Kina proaktivt for å lette tollarbeidet og håndteringen av varer ved å samle disse PPE-dokumentene. 

Transittider de kommende ukene

De forventede transittidene for import fra Kina med flyfrakt (dør-til-dør-levering) ser slik ut: 

  • Beijing 7-8 dager
  • Hong Kong 7-10 dager
  • Shanghai 7-12 dager 

Dersom det er spørsmål vedrørende flyfrakt fra Kina, ta kontakt med din lokale DSV-representant. 

Vi hjelper deg gjerne med veiledning i forbindelse med dine varer og forsendelser.