open/close

Import og eksport

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, 14.mars 2020

Status import og eksport den 14.mars 2020

Vi opplever at flere og flere land innfører restriksjoner og stenger grensene sine.

Den danske regjeringen stenger grensene sine 14.mars 2020 kl.12:00 og frem til 13.april. Dette for å unngå videre smittespredning. 

Selv om stengingen av grensene ikke inkluderer grenseoverskridende godstransport (godstrafikk), forventer vi forsinkelser, lengre transittider og ikke minst kapasitetsutfordringer. 

DSV forventer også en "peak" ved grenseoverganger til selve grensekontrollen er fullstendig, og godstrafikken tildeles et eget spor. 

På grunn av smittespredningen av Coronaviruset i Europa, vil lokale og nasjonale tiltak i andre land påvirke effektiv logistikk av varer. 

Ferje- og flyttrafikk

I likhet med de fysiske grenseovergangene, vil stengingen av de danske grensene påvirke ferjetrafikken og flytrafikken inn og ut av landet. 

Myndighetene har innført restriksjoner på flere havner og flyplasser, men dette gjelder kun passasjertrafikk og IKKE gods. 

Som tidligere nevnt vil mangelen på reiseaktivitet også påvirke flyselskapene, antall flyreiser og dermed redusere kapasiteten. Det må derfor påregnes forsinkelser.  

Sjøfrakt, kurerforsendelser og togtransport 

DSV's sjøfrakt, DSV XPress (kurerforsendelser), samt vår togtransport til/fra Kina og i Europa, vil ikke bli berørt av grensestengingen. 

DSV opprettholder driften

I DSV streber vi etter å opprettholde et så godt driftsopplegg som overhodet mulig, både for DSV Road, DSV Air & Sea og DSV Solutions. 

Vi gjør alt vi kan for å løse de utfordringer som møtes og som måtte komme. All vår aktivitet utføres etter anviste retningslinjer fra myndighetene, hva gjelder Norge og/eller i utlandet.