open/close

DSV XPress

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, 18. mars 2020

DSV XPress status den 18. mars 2020

Til tross for at landegrenser stenges, håndteres fortsatt DSV XPress-forsendelser som vanlig. 

Det er med andre ord få innvirkninger på DSV XPress og vi opplever fortsatt tilstrekkelig kapasitet. 

Berørte områder: 

  • Kina, Hubei-provinsen: Helt stengt
  • Italia: Svært få pickup/leveranser
  • Spania: Svært få pickup/leveranser
  • Østerrike: Begrenset antall pickup/leveranser
  • Sveits: Begrenset antall pickup/leveranser

Dersom du har tidskritiske forsendelser, er DSV XPress et godt alternativ for deg. 

Les mer om DSV XPress

Henting og levering av kurerforsendelser

Fordi flere land har innført forebyggende tiltak for å begrense spredningen av smitte, kan flere virksomheter stenge, i tillegg til kontorer og butikker. Dette betyr at den ønskede kurerforsendelser ikke kan utføres. 

I DSV XPress anbefaler vi derfor at du holder tett kontakt med leverandørene/kundene dine, slik at avsender/mottakers fravær ikke forhindrer henting og levering. Hvis DSV XPress ikke er i stand til å utføre en gitt kurerforsendelse, bærer du som fraktbetaler risikoen og kostnadene. 

Dersom det er spørsmål, ta kontakt med din lokale DSV-representant slik at vi kan hjelpe deg. 

Les mer om DSV XPress ulike tjenester