open/close

DSV XPress

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, 27. april 2020

DSV XPress den 3. april 2020

I DSV XPress opprettholder vi fortsatt full drift over hele verden, til tross for at myndighetene har ulike og mange restriksjoner på tvers av diverse land for å begrense smittespredningen. 

Status på DSV XPress

Generelt sett ser vi at flere markeder begynner å "åpne opp" igjen på de områder i Europa som tidligere har vært begrensede. 

Vi oppfordrer alle våre kunder til å booke i god tid, men dersom du har varer som det haster å få levert er DSV XPress absolutt anbefalt for deg. Dersom du er DSV kunde ber vi deg kontakte din lokale DSV-representant for veiledning og hjelp til løsninger og alternativer for å prioriter spesifikke forsendelser. 

Henting og levering 

Da flere selskaper, butikker, selskaper, etc har holdt stengt i lengre tid og fortsatt berøres av Coronasituasjonen, kan dette medføre at ønsket DSV XPress forsendelse ikke kan gjennomføres.  Vi anbefaler derfor at våre kunder holder tett dialog med oss/sin lokale DSV-representant, samt kunder og leverandører slik at avsender og/eller mottaker ikke forhindrer henting og levering av forsendelsene. 

Dersom vi i DSV XPress ikke får gjennomført en forsendelse, bærer du som kunde/fraktbetaler risikoen og kostnaden tilknyttet dette. 

Fra Asia

Vi opplever at kapasiteten på import fra Kina, Hong Kong og India er svært begrenset og utfordrende for øyeblikket. 

På grunn av knapp kapasitet og dermed plassmangel, har våre underleverandører måttet suspendere "DSV XPress Economy"-tjenesten fra flere asiatiske destinasjoner. Dersom du har utenlandske sendinger fra Asia er derfor vår "DSV XPress"-tjeneste den beste løsningen for deg. Merk at det imidlertid er innført en maksimal vekt per forsendelse, som varierer avhengig av avsenderland og underleverandør. 

Dersom du er DSV kunde og har spørsmål om forsendelsene dine, samt spørsmål vedrørende DSV XPress, ber vi deg ta kontakt med oss.