open/close

Eksport sjøfrakt 6.mars 2020

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, den 6.mars 2020

Status for sjøfrakt den 6.mars 2020

Vi står ovenfor enorme utfordringer med kapasitet/plass og manglende containere for eksport til Østen. 

Utfordringene med manglende containere, som er et resultatet av de mange kanselleringene fra Kina den siste måneden, har også forplantet seg til generell eksport fra Europa. Fordi Kinas kapasitet har blitt redusert over lang tid opplever rederiene en akutt mangel på containere i Europa og har derfor innført forskjellige typer tiltak. 

Hvis du er kunde av DSV og eksporterer med sjøfrakt, anbefaler vi at du holder tett og pågående dialog om mulighetene dine med din DSV representant. 

Du kan også lese om DSV Rail som et alternativ til både sjø- og flyfrakt her